Misyon ve Vizyon

 
  • Evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, yenilikçi, özgün, insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan çağdaş bir eğitim ve öğretim kültürü oluşturarak nitelikli, duyarlı, ulusal ve uluslararası gelişmelere hâkim bireyler yetiştirmek,
  • Kaliteli ve özgün bir eğitim vererek alanla ilgili literatüre ve uygulamaya katkı sağlayabilecek araştırmalar yapmak,
  • İç ve dış paydaşlar ile iş birliği yaparak topluma hizmet sunmak.

 
  • Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunan, yenilikçi, özgün ve öncelikli olarak tercih edilen saygın bir fakülte olmak.