Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali DERAN (Dekan)
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI (Dekan Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK (Bölümleri Temsilen Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ (Bölümleri Temsilen Üye / Birim Kalite Temsilcisi)
Hasan GÖNEN Fakülte Sekreteri V. (Üye)
Sezer SEVEN Araş. Gör. (Üye)
Enes Gürkan GEDİKLİ (Öğrenci Temsilcisi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.
Öğrencisi)