Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali DERAN (Dekan / Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU (Dekan Yrd. / Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Serkan NAS (Bölüm Başkan Yrd. / Bölümleri Temsilen Üye)
Dr. Öğ. Üyesi Abdurrahman Muhammet BANAZILI (Birim Kalite Temsilcisi / Bölüm Başkan Yrd./Bölümleri Temsilen Üye)
Arş. Gör. Başak IŞILDAKLI (Üye)
İlknur CILIZ Fakülte Sekreteri V. (Üye)
İsa Can İŞİDOĞRU (Öğrenci Temsilcisi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Öğrencisi)