EN | TR

Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali DERAN (Dekan)
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI (Dekan Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK (Bölüm Başkanı / Bölümleri Temsilen Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK (Bölüm Başkan Yrd. / Bölümleri Temsilen Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU (Birim Kalite Temsilcisi)
Arş. Gör. Başak IŞILDAKLI (Üye) İlknur CILIZ Fakülte Sekreteri V.(Üye)
İsa Can İŞİDOĞRU (Öğrenci Temsilcisi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl. Öğrencisi)