Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali DERAN (Dekan)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAN (Dekan Yrd.)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU (Bölümleri Temsilen Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ (Bölümleri Temsilen Üye / Birim Kalite Temsilcisi)
İlknur CILIZ Fakülte Sekreteri V. (Üye)
Başak IŞILDAKLI Araş. Gör. (Üye)
İsa Can İŞİDOĞRU (Öğrenci Temsilcisi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.
Öğrencisi)