EN | TR

Akademik Personel

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI
Doç. Dr. TUĞBA YOLCU
Dr. Öğr. Üyesi HALİL KANADIKIRIK
Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA AYDIN HALİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi AHMET YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi ESENGÜL DANIŞAN ARTAN
Arş. Gör. BAŞAK IŞILDAKLI
Arş. Gör. MEHMET SAİD KAYA
Arş. Gör. EMRE TAŞKIRAN
Arş. Gör. AHMET MELİHŞAH ÇEVLİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. PINAR ÖZKURT
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM İPEK
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN NAS
Dr. Öğr. Üyesi MURAT GENÇ
Öğr. Gör. Dr. CUMALİ URİ
Arş. Gör. SİDAR AĞDUK
Arş. Gör. ZELİHA SEZER ERGİN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL