Akademik

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI
Doç. Dr. TUĞBA YOLCU
Dr. Öğr. Üyesi HALİL KANADIKIRIK
Arş. Gör. BAŞAK IŞILDAKLI

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi PINAR MİÇ
Öğr. Gör. Dr. CUMALİ URİ
Arş. Gör. SEZER SEVEN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL