Akademik

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. ORHAN VELİ ALICI
Doç. Dr. TUĞBA YOLCU
Dr. Öğr. Üyesi. TUĞBA AYDIN HALİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi. HALİL KANADIKIRIK
Arş. Gör. BAŞAK IŞILDAKLI
Arş. Gör. MEHMET SAİD KAYA
Arş. Gör. EMRE TAŞKIRAN

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi. PINAR MİÇ
Dr. Öğr. Üyesi. ÖZLEM İPEK
Dr. Öğr. Üyesi. SERKAN NAS
Dr. Öğr. Üyesi. MURAT GENÇ
Öğr. Gör. Dr. CUMALİ URİ
Arş. Gör. SEZER SEVEN
Arş. Gör. SİDAR AĞDUK

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL