Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Tarsus Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak kurulmuştur. Halihazırda Fakültemiz uhdesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü teşekkül ettirilmiş olup, 2020-2021 eğitim öğretim yılında anılan bölümlere öğrenci alımına başlanmıştır.