Kurullar ve Komisyonlar

BOLOGNA
Birim Koordinatörü Doç.Dr.Orhan Veli ALICI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Doç.Dr.Tuğba YOLCU
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Pınar ÖZKURT

MEVLANA
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Özlem İPEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Serkan NAS

FARABİ
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Özlem İPEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Halil KANADIKIRIK
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Serkan NAS

ERASMUS
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Halil KANADIKIRIK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Halil KANADIKIRIK
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Öğr.Gör.Dr.Cumali URİ

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
ÜYE Prof. Dr. Ali DERAN (Dekan)
ÜYE Doç. Dr. Orhan Veli ALICI (Dekan Yrd.)
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK (Bölümleri Temsilen Üye)
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ (Bölümleri Temsilen Üye / Birim Kalite Temsilcisi)
ÜYE Hasan GÖNEN Fakülte Sekreteri V. (Üye)
ÜYE Sezer SEVEN Araş. Gör. (Üye)
ÜYEBİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ
Enes Gürkan GEDİKLİ (Öğrenci Temsilcisi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.Öğrencisi)

 
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ

AKREDİTASYON KOMİSYONU
Birim Sorumlusu Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ