Kurullar ve Komisyonlar

BOLOGNA
Birim Koordinatörü Doç.Dr.Orhan Veli ALICI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Doç.Dr.Tuğba YOLCU
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Pınar MİÇ
MEVLANA
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Özlem İPEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Halil KANADIKIRIK
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Serkan NAS
FARABİ
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Özlem İPEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Halil KANADIKIRIK
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Serkan NAS
ERASMUS
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Öğr.Gör.Dr.Cumali URİ
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
ÜYE Prof.Dr.Ali DERAN
ÜYE Doç.Dr.Orhan Veli ALICI
ÜYE Doç.Dr.Tuğba YOLCU
ÜYE Dr.Öğr.Üyesi Pınar MİÇ
ÜYE Öğr.Gör.Dr.Cumali URİ
ÜYE Hasan GÖNEN
BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ  
Birim Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ
AKREDİTASYON KOMİSYONU
Birim Sorumlusu Dr.Öğr.Üyesi Murat GENÇ