EN | TR

Kurullar ve Komisyonlar

BOLOGNA
Birim Koordinatörü Doç. Dr. Orhan Veli ALICI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Tuğba YOLCU
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Doç. Dr. Pınar ÖZKURT

MEVLANA
Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serkan NAS

FARABİ
Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esengül DANIŞAN ARTAN
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serkan NAS

ERASMUS
Birim Koordinatörü Doç. Dr. Halil KANADIKIRIK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Cumali URİ

BİRİM KALİTE KOMİSYONU
ÜYE Prof. Dr. Ali DERAN (Dekan)
ÜYE Doç. Dr. Orhan Veli ALICI (Dekan Yrd.)
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK (Bölüm Bşk. / Bölümleri Temsilen Üye)
ÜYE Doç. Dr. Halil KANADIKIRIK (Bölüm Başkan Yrd. / Bölümleri Temsilen Üye)
ÜYE Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU (Birim Kalite Temsilcisi)
ÜYE Arş. Gör. Başak IŞILDAKLI (Üye)
ÜYE İlknur CILIZ Fakülte Sekreteri V. (Üye)
ÜYEBİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ
İsa Can İŞİDOĞRU (Öğrenci Temsilcisi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.Öğrencisi)

 
Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU

AKREDİTASYON KOMİSYONU
Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU