EN | TR

Birim Kalite Komisyonu

Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
Prof. Dr. Ali DERAN Başkan (13.08.2020-07.05.2026)
Doç. Dr. Orhan Veli ALICI Üye (13.08.2020-07.05.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK  Üye (02.02.2023-07.05.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK  Üye (02.02.2023-07.05.2026)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU  Üye (01.12.2022-07.05.2026)
Arş. Gör. Başak IŞILDAKLI  Üye (01.12.2022-07.05.2026)
İlknur CILIZ  Üye (01.12.2022-07.05.2026)
İsa Can İŞİDOĞRU  Üye (01.12.2022-07.05.2026)
Birim Kalite Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU Birim Koordinatörü (03.02.2023-02.02.2026)
Akreditasyon Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU Birim Sorumlusu (03.02.2023-02.02.2026)