TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Sonuçları

27 Haziran 2022 Pazartesi

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerimizin “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/2 dönemi kapsamında yaptıkları başvurulardan aşağıda belirtilenler kabul edilmiştir. Öğretim Üyelerimize ve öğrencilerimize göstermiş oldukları emekten dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
 
 Proje Konusu Yürütücü Öğrenci Danışman Öğretim Üyesi
“Suriyeli Göçmenlere Sunulan Yerel Hizmetlerin Yöneticiler Gözüyle Değerlendirilmesi:  Mersin Örneği” Berfin AKAR Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
“İş İlanlarında Belirtilen Gereksinimlerin Metin Madenciliği İle Belirlenmesi: Bilişim  Sektörü Örneği” Arif Ertuğrul TÜFEK Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
“Covid-19 ve Devletlerin Yükselişi: Devletin Müdahalelerinin Sınırlarına İlişkin Kamuoyu  Algısı Üzerine Tarsus Özelinde Bir Araştırma”   Kevser YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK
“Sosyal Uyum Sürecinde Eğitim: Adana ve Mersin Örneğinde Suriyeli Öğrenciler"   Leyla BENEK Doç. Dr. Tuğba YOLCU