TÜBİTAK 2022/2. Dönem 2209-A Araştırma Projeleri Sonuçları

31 Mart 2023 Cuma

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerimizin “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2 dönemi kapsamında yaptıkları başvurulardan aşağıda belirtilenler kabul edilmiştir. Öğretim Üyelerimize ve öğrencilerimize göstermiş oldukları emekten dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

2209-A Programı 2022/2. dönem çağrı sonucuna ilişkin, destek hakkı kazananların toplu listesine ulaşmak için tıklayınız.

2209-A Programı 2023 yılı başvuruları 25 Nisan-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Çağrı duyurusu daha sonra açıklanacaktır.
 
Proje Konusu Yürütücü Öğrenci Danışman Öğretim Üyesi
"Üniversite Öğrencilerinin İklim Değişikliği Hakkında Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması Projesi: Tarsus Örneği" Ömer TANRIVERDİ Doç. Dr. Orhan Veli ALICI
"Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikası Araçlarının İncelenmesi: Koordinasyon Kurullarının Farkındalığının Arttırılması"  Esmanur KAYADEMİR Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAN
"Enerji Tüketim Düzeylerinin Sınıflandırılması: Mersin Örneği" Elem AKDAĞ
&
Furkan KARADENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ
"Hanehalkı Teknoloji Yeterliliğinin E-Ticaret Kullanım Sıklığına Etkileri" Fuat DEMİRKOL Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
"Akdeniz Bölgesi Örneğinde Milletvekili Söylemlerine Yansıyan Göç" Ayça GÜLSÜN Dr. Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
"Siyaset Bilimi Alanındaki Lisans Derslerinin Öğrencilerin Siyasal Tutum Ve Davranışları Üzerindeki Etkileri " Hasan Mert BAŞKAYA Arş. Gör. Mehmet Said KAYA
“Dorsal El Görüntülerinin Cinsiyete Göre Sınıflandırılması: Transfer Öğrenme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması”    Ahmet Muhammet GÜRCAN Arş. Gör. Sidar AĞDUK