EN | TR

İklim Değişikliği Konferansı

07 Aralık 2022 Çarşamba

Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerince kurulan Siyasal Bilgiler ve Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu tarafından 7 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00’da “Küresel İklim Değişikliği Hakkında Farkındalık Projesi” kapsamında bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Küresel iklim değişikliği sorunsalı, özellikle son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çeken bir konu haline gelip bu hususta önleyici mahiyette önemli aksiyonlar alınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliği, başta su hakkı olmak üzere insanların temel hak ve hürriyetlerini koruyacak şekilde yaşam hakkının tesis edilmesi, dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını temin edecek ölçüde doğal kaynakların korunması giderek önem kazanmıştır. Bu maksatla Siyasal Bilgiler ve Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu tarafından Küresel İklim Değişikliği hususunda gerekli farkındalığın yaratılması adına bir konferans gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Söz konusu konferansta Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Sayın Temuçin ÖZKAN küresel iklim değişikliğinin sebepleri ve sonuçları özelinde kapsayıcı bir konuşma yapmıştır. Söz konusu Öğrenci Sosyal Sorumluluk Projesine Üniversitemiz öğrencileri yoğun ilgi göstermiş olup konferans sonrasında Sayın Temuçin ÖZKAN’a Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ali DERAN tarafından teşekkür belgesi takdim edilmiştir.