Fakültemiz Kalite Komisyonu Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi

02 Temmuz 2024 Salı

Fakültemiz Kalite Komisyonu, Haziran ayı toplantısını gerçekleştirmiştir. 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 11:00'de yapılan toplantıda kalite sürecine ilişkin Mayıs ayı verilerinin değerlendirilmesi, Eylem Planı gözden geçirme faaliyetleri, Kalite Süreci El Kitabı hazırlıkları ve fakülte web sayfasında kalite süreçlerine uygun yenilikçi yaklaşımlara göre iyileştirmeler  yapılması üzerine görüş alışverişinde bulunulmuş ve nihai kararlar tutanağa eklenmek üzere Dekanlığa bildirilmiştir.