EN | TR

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Alınan Kararlar Hakkında

31 Mart 2023 Cuma

Ülkemizde 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın açıklamış olduğu 30 Mart 2023 tarihli kararlarına istinaden, Üniversitemiz Senatosu’nun 31 Mart 2023 tarihli toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.
 
03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;
  1. Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim modeline devam edilecektir. Akademik Birimlerimizin uygun gördüğü bazı dersler uzaktan çevrimiçi katılıma da imkan sağlayacak şekilde sınıf ortamında gerçekleştirilecektir. İsteyen öğrenciler, eş zamanlı olarak çevrim içi de sunulan bu derslere sınıflarda katılabilir. Katılım isteğe bağlı olup; devam şartı aranmaz. Derslerin işlenme biçimleri (sınıf ortamında çevrim içi veya sadece çevrim içi) Akademik Birimlerin web sayfalarında ilan edilen haftalık ders programlarında belirtilecektir.
  2. Bahar dönemi ara sınavları, yıl içi değerlendirme sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, üç ders sınavları, tez izleme ve yeterlilik sınavları (İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları hariç) akademik takvimde belirtilen tarihlerde şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan online (çevrimiçi) yapılacaktır. Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, çevrim içi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılabilecektir.
  3. 08-16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılması gereken Ara Sınavlar 24-30 Nisan 2023 tarihlerine ertelenmiştir.
  4. Derslerin başarı notu hesaplanmasında, yapılacak olan sınavların katkısı aşağıdaki şekilde olacaktır;
                  Ara sınav                      - %20
                  Yıl içi Değerlendirme   - %20
                  Yarıyıl Sonu Sınavı      - %60
  1. Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamalar, Akademik Birimlerin kararları çerçevesinde ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilecektir. Bu derslerden 27 Şubat- 03 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmayan uygulama saatleri için yine aynı modelde yürütülmek üzere Akademik Birimlerimiz tarafından telafi günleri belirlenecektir.