"100. Yılında Cumhuriyet" Paneli

23 Ekim 2023 Pazartesi

Tarihi:
26.10.2023 / 13.00

 
Konuşmacı:
J.Alb. Doç.Dr. Naci AKDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Halil KANADIKIRIK
Moderatör:
Doç.Dr. Tuğba YOLCU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
Düzenleyen Birim:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

Düzenleneceği Yer:
Tarsus Üniversitesi Konferans Salonu