Sektörel Değişim / Dönüşüm: “Dijitalleşiyoruz!”

01 Haziran 2023 Perşembe

Tarihi:
01.06.2023 / 20.00

 
Konuşmacı:
Dr. Sencer ÖZGÜR
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. Bölge Müdürü


Moderatör:
Arş. Gör. Sidar AĞDUK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 
Düzenleyen Birim:
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

 

Google Meet:
Toplantı Kodu: ybswebinar