Digitalization of Educatiton at the Service of Sustainable Development

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Tarihi:
30.05.2023 / 11.00

 
Konuşmacı:
Doç. Dr. Limame BARBOUCHI
University of Ibn Zohr-Agadır
Laayoune Teknoloji Yüksekokulu


Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Düzenleyen Birim:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

Zoom
Toplantı Kimliği: 931 2580 5605
Parola: 143130