EN | TR

Uluslararası Akademik İşbirliği ve Değerlendirme Toplantısı

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Tarihi:
29.05.2023 / 14.00

Yer:
Eski Senato Odası
 
Konuşmacı:
Doç. Dr. Limame BARBOUCHI
University of Ibn Zohr-Agadir
Laayoune Teknoloji Yüksek Okulu


Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AYDIN HALİSOĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Düzenleyen Birim:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi