EN | TR

Hazine ve Maliye Bakanlığında Uzmanlık ve Denetim Elemanlığı

25 Mayıs 2023 Perşembe

Tarihi:
26.04.2023 / 19.30

 
Konuşmacı:
Burak YURT
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı


Moderatör:
Arş. Gör. Mehmet Said KAYA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


Düzenleyen Birim:
Siyasal Bilgiler ve Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu

 
Google Meet:
Toplantı Kodu: meet.google.com/fsb-vrxp-tzs