Yönetim Bilişim Sistemlerinin Geleceği

24 Nisan 2023 Pazartesi

Tarihi:
24.04.2023 / 20.00

 
Konuşmacı:
Prof. Dr. Vahap Tecim
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

 
Moderatör:
Dr. Öğr. Üyesi Özlem İpek
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 
Düzenleyen Birim:
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Genç Bilişimciler Öğrenci Topluluğu


Google Meet:
Toplantı Kodu: ybswebinar