EN | TR

İİBF Webinar 29

11 Mart 2022 Cuma

Webinar: Bağımlılıkları Anlamak

Tarihi: 17.03.2022 / 19.00

Konuşmacı: Hakan ÇETİN

YEŞİLAY Eğitim Yönetimi Bölümü Eğitim Müdürü

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Murat GENÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü