Fakültemiz Öğretim Üyesine TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Desteği

26 Şubat 2024 Pazartesi

Proje Başlığı: Hane halkı Enerji Yoksulluğu ve Sağlık İlişkisi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Özlem İPEK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Araştırma Yapılacak Kurum: Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona-İspanya
 
Proje Süresi: 12 Ay

Burs kapsamında hanehalkları arasında farklı boyutlarda ortaya çıkan enerji yoksulluğunun, bireylerin sağlık durumları üzerinde neden olduğu uzun dönemli etkilerin analiz edilmesine olanak sağlayacak enerji yoksulluğu temelli sağlık modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.