Fakültemiz Öğretim Üyesine TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Desteği

26 Şubat 2024 Pazartesi

Proje Başlığı: Milliyetçilik İklim Değişikliği Politikaları ile Uzlaşabilir mi? Birleşik Krallık'ta Parti Politikalarının Kapsamlı Bir İncelemesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Halil KANADIKIRIK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Araştırma Yapılacak Kurum: Exeter Üniversitesi Beşeri Bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İngiltere

Proje Süresi: 10 ay
 
Burs kapsamında, iklim değişikliğine uyum hedefleri konusunda başarılı sayılan, bununla birlikte Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde merkezî/ulusal ve yerel milliyetçiliklerin antagonizmalarına sahne olan Birleşik Krallık’ta yerelde İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Galler Partisi (PC) ile ulusal ölçekte Muhafazakâr Parti’nin (CUP) iklim değişikliğine uyum politikaları ile milliyetçiliği nasıl bağdaştırdıkları incelenecektir.