Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Veli ALICI’ya TÜBİTAK 1002-A Proje Desteği

19 Aralık 2023 Salı

Proje Başlığı: Kırsal Mahalle Uygulamasının Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Hizmet Sunumuna Etkisi ve Analizi: Mersin Örneği 
 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Orhan Veli ALICI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 
Proje Süresi: 9 Ay
 
2014 yılı itibariyle büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırı uygulamasına geçilmiş olup, köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile birlikte kırsal nüfusun yerel vergi ve ücretler karşısında korunması maksadıyla bu yerlere kimi istisna ve muafiyetler tanınmıştır. Söz konusu ayrıcalıkların kırsal alanları ve kırsal yerleşik nüfusu koruyacak şekilde  devam etmesi adına “Kırsal Mahalle” uygulamasına geçilmiş olup, anılan uygulama mevzuata göre sadece mekân özelinde alınabilmektedir. Böylece kırsaldaki yerleşik nüfus dışında geçici olarak bu yerlerde mukim olan kentli nüfus da bu istisna ve muafiyetlerden yararlanabilmektedir. Uygulamanın yarattığı sorunların giderilmesi adına 2023 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kırsal mahallelerin tespitine dair usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Böylece Bakanlığa mekân dışında “kişi” veya “mesken” ayrımı ile kırsal mahalle kararı alınabilmesi adına düzenleme yapabilme yetkisi tanınmıştır. Bu bağlamda proje kapsamında, kırsal mahalle uygulamasının mekân/kişi(abone/tüketici)-mesken ayrımı ile tespit edilmesi ve uygulanması halinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği ölçülecek, buna bağlı olarak da bu iki uygulamanın bütçe ile etkinlik arasındaki bağlantısı araştırılacaktır.