EN | TR

2024 Yılı Eylem Planı Yürürlüğe Konulmuştur

18 Mart 2024 Pazartesi

Fakültemiz bünyesinde, Üniversitemiz Stratejik Planı ile YÖK İzleme Kriterleri çerçevesinde planlı bir şekilde eğitim-öğretim, uluslararasılaşma, topluma katkı ile araştırma ve geliştirme süreçlerine katkı sunmak maksadıyla 2023 Yılı Eylem Planı hazırlanmış ve uygulama konulmuştur. 2023 Yılı Eylem Planı'nın gerçekleşmesi izlenmiş ve sapmalara dair değerlendirmeler Fakülte Yönetim Kurulunda yapılmıştır. 2024 Yılı Eylem Planı hedefleri ise Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri tarafından gözden geçirilmiş ve nihai hedefler Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 18 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Fakülte Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde ise 2024 Yılı Faaliyet Raporu kabul edilmiş; Fakültemizin eğitim-öğretim, uluslararasılaşma, topluma katkı ile araştırma ve geliştirme süreçlerine katkısı izleme süreci başlatılmıştır.

2024 Yılı Eylem Planı için tıklayınız.